Εκμάθηση Πληροφορικής

Στη Brainwire έχουμε 100% επιτυχία για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών για όλους μας τους μαθητές!

Μαθήματα Πληροφορικής

learning

Η Brainwire δραστηριοποιείτε ενεργά στον τομέα της διδασκαλίας και εκμάθησης Η/Υ σε όλα τα επίπεδα μαθητών - φοιτητών και ενηλίκων.

Συνεργαζόμαστε με μεγάλο εξεταστικό κέντρο για την απόκτηση πιστοποίησης γνώσεων χειρισμού Η/Υ.

 

Διαθέτουμε προγράμματα εκμάθησης:

Τίτλοι Πιστοποιητικών Βασικών Δεξιοτήτων
Χρήσης Η/Υ
Θεματικές ενότητες ανά Πιστοποιητικό
Basic I.T. (Standard) Πιστοποιεί βασικές δεξιότητες στις ενότητες:
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Υπηρεσίες διαδικτύου
Basic I.T. (Thematic) Πιστοποιεί βασικές δεξιότητες σε οποιεσδήποτε από τις ενότητες:
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Υπηρεσίες διαδικτύου
 • Βάσεις δεδομένων
 • Παρουσιάσεις
 • Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων
Basic I.T. (Core) Πιστοποιεί βασικές δεξιότητες σε όλες τις ενότητες:
 • Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Υπηρεσίες διαδικτύου
 • Βάσεις δεδομένων
 • Παρουσιάσεις
Pin It